Wet DBA: een veelkoppig monster

Wet DBA: een veelkoppig monster

Eddy Staas

Nederland telt ruim 1 miljoen ZZP’ers. Het is een diverse groep bestaande uit mensen die er bewust voor gekozen hebben om zelfstandig van opdrachtgever naar opdrachtgever te zwerven en mensen die tegen wil en dank als zelfstandige werken maar in hun hart veel liever dat werk in loondienst zouden verrichten. Maar voor loondienst heb je een werkgever nodig en die hebben er de afgelopen jaren veelvuldig voor gekozen om niet nog meer mensen op de loonlijst te zetten maar (massaal) te gaan werken met zelfstandigen. 

In loondienst of zelfstandig? Dat is de vraag. Een vraag die zowel vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt als vanuit fiscaal perspectief relevant is.  

Vanuit de arbeidsmarkt is dat logisch. De arbeidsmarkt verandert en flexibiliteit en solidariteit vechten om een plaatsje. Werknemers zijn verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en nemen veelal deel aan een pen-sioenregeling. Voor zelfstandigen geldt dat niet, zij moeten dat allemaal zelf regelen. Is dat erg? Nee hoor als dat een bewuste keuze is. De wetgever worstelt met dit vraagstuk en wil aan de ene kant zoveel mogelijk mensen aan vast werk helpen maar ziet ook de behoefte van veel bedrijven (en mensen!) om flexibel en wendbaar met de inzet van arbeid om te kunnen gaan. 

Fiscaal zou, nuchter beschouwd, het vraagstuk werknemer of zelfstandige irrelevant moeten zijn. Ze verrichten allebei arbeid en is er weinig reden om dat fiscaal verschillend te benaderen. Toch zijn de verschillen enorm. Uit de koopkracht plaatjes voor het Belastingplan 2017 volgt een onthutsend beeld.  

Ik deel graag een voorbeeld met u van iemand met een bruto inkomen van € 35.000. Als die iemand een meestverdienende tweeverdiener -met een kind onder de 12 jaar waarvan de partner € 34.999 verdient- is, dan betaalt hij of zij € 8.099 aan belasting. Een startende ZZP’er -met een kind onder de 12 jaar en een partner met een hoger inkomen- betaalt € 67 aan belasting. U leest het goed! Bij eenzelfde inkomen (€ 35.000) betaalt de een € 8.099 en de ander € 67. Dan is het toch niet gek dat iedereen wel die startende ZZP’er wil zijn? En dan is een vraagstuk dat op de arbeidsmarkt thuishoort ineens wel fiscaal! Dan hebben we goede wetgeving nodig en die ontbreekt al jaren. Oké we waren met elkaar gewend aan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en dat liep best aardig ook al ontbrak het begrip ZZP’er in de fiscale wetgeving. Maar de wetgever vond dat er teveel misbruik werd gemaakt van de VAR en introduceerde de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Alleen de naam al!  

Het bleek rampzalig uit te werken. Grote opdrachtgevers stopten met het inhuren van ZZP’ers (die massaal op de bank kwamen te zitten), de Belastingdienst kreeg de modelovereenkomsten niet beoordeeld en weggewerkt en de praktijk worstelt met begrippen als vervangbaarheid en gezagsverhouding. Niemand die er nog iets van begreep.  

Onder zware druk heeft de Staatssecretaris nu beloofd om de Wet DBA niet voor 2018 te gaan handhaven. Hoe? Met een tekst die zo uit de Wet DBA zelf had kunnen komen. Onduidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar. Dat is een brand blussen met olie in plaats van met water!

En de arbeidsmarkt, die is nog altijd in afwachting van duidelijkheid en echt moderne wetgeving!  

Eddy Staas


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.