Start voorbereiding tunnel RijnlandRoute

Start voorbereiding tunnel RijnlandRoute

De voorbereidende werkzaamheden aan de tunnel van de RijnlandRoute zijn gestart. De tunnel is onderdeel van de nieuwe provinciale weg, de N434, die tussen de A4 en de A44 ten zuiden van Leiden wordt aangelegd. De tunnel wordt circa 2,5 kilometer lang en gaat onder Voorschoten en het Rijn-Schiekanaal door. Dankzij de tunnel is een groot deel van de N434 straks niet te zien en te horen.

 Startschacht tunnelboor

Aannemerscombinatie Comol5 startte onlangs met  de aanleg van de startschacht nabij de A4. De startschacht is de plek waar de tunnelboormachine volgend jaar start met het boren van de tunnel voor de N434. De tunnel bestaat uit 2 tunnelbuizen, voor iedere rijrichting één buis. De tunnelboormachine boort met 10 tot 15 meter per dag een tunnelbuis met een doorsnede van zo’n 11 meter.

De werkzaamheden voor de startschacht bestaan uit het aanbrengen van diepwanden tot een diepte van circa 30 meter, het plaatsen van damwanden en ankerpalen, het uitgraven van de bouwkuip en het aanbrengen van beton voor onder meer de vloeren. Op www.comol5.nl staat meer informatie over deze en andere werkzaamheden aan het eerste projectdeel van de RijnlandRoute. 

Planning start boren

Nadat de startschacht is gebouwd, vindt vanaf voorjaar 2019 de opbouw van de tunnelboormachine plaats. In de zomer van 2019 begint de tunnelboormachine met het boren van de eerste tunnelbuis. Naar verwachting duurt het boren van de eerste tunnelbuis ongeveer een halfjaar. In 2020 start het boren van de tweede tunnelbuis. 

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe weg tussen Katwijk - via de A44 - en de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Een onderdeel van de RijnlandRoute is de aanleg van de N434, een nieuwe verbindingsweg tussen de A44 en de A4 bij Leiden. Naar verwachting wordt de RijnlandRoute eind 2022 opgeleverd. 

Meer informatie

Meer informatie over de RijnlandRoute staat op www.rijnlandroute.nl. Hier kan men zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het project.
Informatie over de bouw en werkzaamheden aan het eerste projectdeel, staat op www.comol5.nl.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.