Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden werken samen aan Climate proof Cities

Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden werken samen aan Climate proof Cities

Binnen het Europese Sponge2020 programma wordt gestreefd naar meer internationale samenwerking voor doelen die internationale aanpak vergen, zoals de gevolgen van klimaatverandering. Innovatieve oplossingen zijn nodig

Binnen het Europese Sponge2020 programma wordt gestreefd naar meer internationale samenwerking voor doelen die internationale aanpak vergen, zoals de gevolgen van klimaatverandering. Innovatieve oplossingen zijn nodig om zo goed mogelijk in te spelen op de klimaatverandering en daarmee Leiden bestand te maken tegen hevige regenval en hitte in de zomer. Om die samenwerking te bevorderen, ontvangen burgemeester Lenferink en wethouder Dirkse (Duurzaamheid) op woensdag 7 maart 30 ambtenaren van Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden. Vanuit het programma SPONGE 2020 Interreg – 2 Seas Mers Zeeën is een Europese subsidie beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan met het Noorderkwartier en het Stationsgebied.

Leiden heeft een complexe opgave om de dichtbebouwde stad klimaatbestendig te maken. Dit kan alleen door intensieve samenwerking met partners, bewoners en bedrijven. Deze internationale samenwerking draagt bij aan het bedenken van innovatie oplossingen om de gevolgen van het veranderende klimaat beter op te vangen, vooral in dicht bewoonde gebieden. De naam SPONGE -spons- is een vertaling van deze opgave: Hoe kunnen wij de waterbergende mogelijkheden in steden beter maken zodat de stad weer als een spons gaat werken? 

Van elkaar leren
Binnen het project SPONGE2020 werkt de gemeente Leiden nauw samen met het Hoogheemraadschap om in het Noorderkwartier en het Stationsgebied een zo innovatief en klimaatbestendig mogelijk ingerichte, openbare ruimte te krijgen. Door het steenachtige karakter van de bebouwde kom wordt de warmte extra vastgehouden. Bovendien is het stedelijk watersysteem niet optimaal ingericht op heftige regenbuien. Dat kan leiden tot wateroverlast op straat en in kelders. Door de stad te vergroenen, door verharding achterwege te laten waar deze niet strikt noodzakelijk is en door het aanleggen van groene daken, groene tuinen, greppels en vijvers, wordt regenwater vastgehouden en warmt de directe woonomgeving minder op. Veel groene tuinen maken een groene, beter waterbufferende en koelere stad. Bovendien zorgen groene tuinen ervoor dat de diversiteit aan planten en dieren in de stad toeneemt. De ambitie is om al het hemelwater op te vangen, te bergen en/of te infiltreren in de wijk.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze ontvangst met lunch aanwezig te zijn.
 
Programma
Datum: woensdag 7 maart
Tijd: 12.30 – 13.30 uur  
Locatie: Stadhuis

Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.