NIEUWS - Leiden

Beleidsakkoord geėvalueerd / tips voor de onderhandelaars

26 mrt 2018 - 10:53 · De Gemeente Leiden ·De nieuwgekozen gemeenteraadsleden gaan in de komende weken onderhandelen over een nieuw beleidsakkoord voor de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie heeft onderzocht in welke mate de doelen van het afgelopen beleidsakkoord, Samenwerken en Innoveren, zijn gerealiseerd en welke lessen daaruit zijn te trekken voor de toekomst.

Conclusie
Vrijwel alle afspraken in het beleidsakkoord in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd of in uitvoering genomen. Het beleidsakkoord heeft er daarmee aan bijgedragen dat de coalitie de afgelopen vier jaar op een constructieve manier het beleidsakkoord heeft uitgevoerd. Het beleidsakkoord heeft stabiliteit gegeven aan de coalitie en gaf duidelijkheid over de richting van het beleid.

De coalitiepartijen hebben door het beleidsakkoord ruimte ervaren om bij de uitwerking van de afspraken plannen op hun merites te beoordelen en zo te stemmen met wisselende meerderheden. Er leek geen risico dat de eenheid in de coalitie in het geding kwam. De oppositie gaf aan het beleidsakkoord niet als een eigen instrument te ervaren en ook bij de open afspraken weinig ruimte te ervaren om te sturen. Het is met name op dit vlak dat wij mogelijkheden zien om stappen te maken komende periode.

Aanbevelingen
We doen op basis van het vorige akkoord een aantal handreikingen om afspraken voor de komende jaren te maken. Zo is het belangrijk bij het schrijven van een nieuw beleidsakkoord duidelijke afspraken te maken over de momenten en de wijze waarop de raad de komende vier jaar wordt geïnformeerd over de voortgang van het beleid. Dit is des te belangrijk omdat de controlerende functie van de gemeenteraad steeds complexer en omvangrijker wordt.

Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit zeven leden die geen directe binding hebben met de Leidse of Leiderdorpse politiek. De Rekenkamer doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp.

Fotograaf: rgbstock
Terug naar overzicht

Reacties op: Beleidsakkoord geėvalueerd / tips voor de onderhandelaars

 

Twitter

Populaire nieuwsitems